Illustration intensivvårdsrum

Vårdande i högteknologiska miljöer

Vårdande i högteknologiska miljöer

Våra fokusområden innefattar bland annat vårdmiljö, patientöverföringar mellan sjukhus och vård i livets slut. Vi utgår från tanken att den fysiska och psykiska vårdmiljön interagerar. Därför är lokalers utformning, interiör, material och utrustning, samt den atmosfär som finns av intresse för forskning och studier.

Gruppen är etablerad och träffas regelbundet sedan några år tillbaka. Basen har utgjorts av lärarlagen inom An-IVA-programmen men vi har också kontakter och samarbeten med andra institutioner nationellt och internationellt.

Inom gruppen finns fyra doktorandprojekt och samtliga seniora forskare arbetar aktivt med egna projekt. Vi strävar efter att inrätta nya doktorandprojekt som främst rör ventilatorvård i hemmet, vård i livets slut inom intensivvård och vård från ett transkulturellt perspektiv.

Områden

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa forskare

Nätverk