Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Vårdande i högteknologiska miljöer


Vår forskning baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv där avsikten är att söka och skapa kunskap om vad som är vårdande, i olika vårdmiljöer i en alltmer högteknologiskt präglad vård.

Illustration intensivvårdsrum

Våra fokusområden innefattar bland annat vårdmiljö, patientöverföringar mellan sjukhus och vård i livets slut. Vi utgår från tanken att den fysiska och psykiska vårdmiljön interagerar. Därför är lokalers utformning, interiör, material och utrustning, samt den atmosfär som finns av intresse för forskning och studier.

Gruppen är etablerad och träffas regelbundet sedan några år tillbaka. Basen har utgjorts av lärarlagen inom An-IVA-programmen men vi har också kontakter och samarbeten med andra institutioner nationellt och internationellt.

Inom gruppen finns fyra doktorandprojekt och samtliga seniora forskare arbetar aktivt med egna projekt. Vi strävar efter att inrätta nya doktorandprojekt som främst rör ventilatorvård i hemmet, vård i livets slut inom intensivvård och vård från ett transkulturellt perspektiv.

Område

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.

Externa forskare

  • Sue Kirk, professor Manchester University
  • Sepideh Olausson, Göteborgs universitet
  • Anne-Britt Torkildsby, NTUT
  • Lotta Johansson, Göteborgs universitet
  • Veronika Karlsson, Högskolan i Väst

Nätverk

Gruppen är även medlem i nätverket European federation of Critical Care Nursing association and the critical care Doctoral European Nursing group (EfCCNA/DEN) som finns beskrivet på efccna.org (extern länk)