Akademier

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Akademichef: Tobias Richards
Ställföreträdande akademichef: Niina Hernández

Vid Akademin för textil, teknik och ekonomi bedrivs forskning och utbildning inom textilområdet (inom design, management och teknologi), resursåtervinning, företagsekonomi, industriell ekonomi och samhällsbyggnad, här finns också Centrum för Hållbar Samhällsbyggnad (CHSB) och Centrum för digitalisering. I akademin ingår Textilhögskolan

Institutioner

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Akademichef: Katarina Karlsson
Ställföreträdande akademichef: Claes Lennartsson

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Under akademin ligger även FoU Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Vidare har akademin CVS – Centrum för välfärdsstudier och Prehospen – Centrum för prehospital forskning.

Institutioner

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Tf akademichef: Åsa Söderlind

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Institutioner

  • Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, tf prefekt: Karin Nowé Hedvall
  • Institutionen för pedagogiskt arbete, tf prefekt:  Petra Pauli
  • Institutionen för informationsteknologi, prefekt: Hannes Göbel

Akademin för polisiärt arbete

Akademichef: Stina Sundling

Vid Akademin för polisiärt arbete bedrivs Polisprogrammet, en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten, och Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning.

Institutioner

  • Institutionen för polisutbildning campus, prefekt: Ann-Sofie Rihs
  • Institutionen för polisutbildning campus, proprefekt: vakant
  • Institutionen för polisutbildning distans, prefekt: Eva-Lotta Andersson Lidén
  • Institutionen för polisutbildning distans, proprefekt: Anna Kängström