Akademier

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Akademichef: Ragne Emardson
Ställföreträdande akademichef: Tina Carlson Ingdahl
Biträdande akademichef - personalplanering: Bill Andersson

Vid Akademin för textil, teknik och ekonomi bedrivs forskning och utbildning inom textilområdet (inom design, management och teknologi), resursåtervinning, företagsekonomi, industriell ekonomi och samhällsbyggnad. Här finns Centrum för Hållbar Samhällsbyggnad (CHSB)Swedish Institute for Innovative Retail (SIIR)/Handelslabbet. I akademin ingår också Textilhögskolan

Sektioner

Utöver de fem sektionerna finns en avdelning för verkstädernas personal som Anneli Bentzlin är chef för.

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Akademichef: Päivi Riestola
Biträdande akademichef: Ann-Sofie Rihs

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Under akademin ligger även FoU Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområde. Vidare har akademin CVS – Centrum för välfärdsstudier,  som fokuserar på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning.

Sektioner

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Tillförordnad akademichef: Claes Lennartsson

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklings Centrum (RuC).

Sektioner