Professorsinstallation 2022

Bakre raden från vänster: Gustaf Juell-Skielse, Ola Pilerot, Christer Axelsson, Magnus Andersson Hagiwara, Anders Jonsson, Jens Wittsten, Rudrajeet Pal. Främre raden från vänster: Nicklas Salomonson, Catarina Player-Koro, Carina Hermansson, Marita Flisbäck, Annelie Sundler, Jutta Haider, Anita Norlund, rektor Mats Tinnsten.

 

Högskolan i Borås har arrangerat professorsinstallationer sedan 2000. Det är det tillfälle då rektor välkomnar nya professorer, som installeras i sitt ämbete.

Professorer

Vid 2022 års högtid installerades följande professorer som tillträtt sin tjänst 3 februari 2019–1 februari 2022. 

 

Christer Axelsson

Professor i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital akutsjukvård

Läs nyheten "Ny professor brinner för ambulanssjukvården"

Mer information om Christer Axelsson 

 

Marita Flisbäck

Professor i sociologi

Läs nyheten "Två nya professorer förstärker forskningsområdet Människan i vården"

Mer information om Marita FlisbäckChristian Fuentes

Professor i företagsekonomi


Läs artikeln "Professor som vill förstå digitaliseringens påverkan"

 

Jutta Haider

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Läs artikeln "Ny professor med fokus på digitala kulturer" – där finns även länk till det avsnitt av Forskningspodden där Jutta Haider medverkar. 

Mer information om Jutta Haider 

 

 

Magnus Hagiwara

Professor i prehospital akutsjukvård

Läs nyheten "Två nya professorer förstärker forskningsområdet Människan i vården"

Mer information om Magnus Hagiwara

 Carina Hermansson

Professor i språkdidaktik

Läs nyheten "Ny professor har språkets betydelse för lärande och utveckling i blickfånget"

Mer information om Carina Hermansson

 

 

 

Anders Jonsson 

Professor i akutsjukvård med inriktning prehospital vård

Läs nyheten "Ny professor vill göra vården mer jämlik och träffsäker med hjälp av AI"

Mer information om Anders Jonsson

 Gustaf Juell-Skielse

Professor i informatik

Läs nyheten "Ny professor med fokus på AI i arbetslivet"

Mer information om Gustaf Juell-Skielse

 
Rudrajeet Pal

Professor i textilt management

Läs nyheten "Ny professor arbetar för hållbarhet och cirkularitet i de textila värdekedjorna"

Mer information om Rudrajeet Pal

 Ola Pilerot

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Läs nyheten "Hur vet människor vad de ska göra på jobbet?"

Mer information om Ola Pilerot

 

 

 

Catarina Player-Koro

Professor i pedagogiskt arbete

Läs artikeln "Catarina Player-Koro fascineras av mötet mellan läraryrket och den digitala teknologin" 


 Nicklas Salomonson

Professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel 

 

Läs artikeln "Med fokus på kunder och anställda i ett allt mer digitaliserat samhälle"

Mer information om Nicklas Salomonson

 

Anita Norlund

Professor i pedagogiskt arbete

Läs artikeln "Ny professor är skeptisk till hjärnhype"

Mer information om Anita Norlund

 

 

 


Annelie Sundler

Professor i vårdvetenskap

Läs artikeln" Ny professor forskar för allas rätt till hälsa"

Mer information om Annelie Sundler 


 

Jens Wittsten

Professor i matematik

Mer information om Jens Wittsten