Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Industriell Ekonomi


Forskningsområdet Industriell Ekonomi innebär tvärdisciplinär forskning inom industriella tillämpningar. Det har till exempel traditionellt inneburit analyser i hur företag ska bedriva teknisk utveckling för att uppnå maximal lönsamhet och mest effektiv tillväxt i en global marknad.

Marknadsekonomi är en stark drivkraft för samhällets utveckling. Genom att kombinera kunskaper för hur ekonomiska aspekter påverkar den industriella eller samhällstekniska processen, kan forskningen inom Industriell ekonomi bidra till ökad samhällsnytta. 

Industriell ekonomi

Forskargruppen bedriver idag samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella partners.

Ökad mängd data inom det vi dagligdags känner till som Big Data, innebär en stor utmaning inom många områden. Frågeställningar kring hur dessa data ska hanteras utifrån olika aspekter, ökad tillgång med bibehållen informationsintegritet. Detta område har idag en naturlig hemvist i det arbete som påbörjats inom digitalisering. För att nå framgångar inom detta område krävs en infrastruktur för att hantera stora mängder data. Den tekniska utveckling där såväl matematik som ren datorkapacitet och modellering möjliggör helt andra angreppsätt (Cluster Computing, Computer Aided Innovation, AI mm) utgör en viktig del i forskningen. Den digitala transformering vi ser av samhället (näringsliv, akademi, samhälle) som drivs av att information tillgängliggörs och nyttiggörs på nya sätt.

Digitalisering är INTE – samma sak bara digitalt – jämför utvecklingen inom datorer (från beräknings- och ordbehandlingsmaskiner till AI)

Utifrån detta ser vi och studera förändringar i beteende och affärsmodeller som ett resultat av ovanstående (Shared Economics, service instead of product, behavioural economics) med fokus på den industriella värdekedjan utifrån känd och nyutvecklad teknik och processer.

Område