Forskning om digitalisering

På den här sidan hittar du ett urval av högskolans forskningsnyheter och vetenskapliga publikationer med fokus på digitalisering. Mer forskning, inom samtliga områden, finns i högskolans forskningsportal och publikationsdatabasen DiVA. 

Forskningsportalen
Publikationsdatabasen DiVA

Publikationer

Centrum för digitalisering

En tvärvetenskaplig samverkansplattform som har till uppgift att främja forskning och utbildning inom digitaliseringsområdet och högskolans kärnområden.