Huvudmeny

Kurs­katalog

Här ser du planerat utbud och planerade perioder för högskolans forskarutbildningskurser. Det finns också information om kursplan, anmälan och kursansvarig (längst ned på sidan). Anmälningstid och startdatum aviseras normalt någon månad före kursstart. Man kan även läsa kurser som ges inom ramen för någon annan forskarutbildning än den man tillhör om kursen anses lämplig för just din utbildning. För dig som är doktorand antagen vid annat lärosäte ska s.k. "Särskilt tillstånd" beviljas för att du ska kunna deltaga vid kurs som ges vid Högskolan i Borås.


 


Fastställt Kursutbud HT2018

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 16/11, 30/11, 18/12, 18/01, 8/02, 11/03
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan: Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Lecture 1 6/9, Lecture 2 11/10 (9-12), Lectures 3 22/11, Lecture 4-5 dates not set (spring 2019)
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 29/11, 5/12 (dl)
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 5 september till 4 november
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Matematik för minimeringsprocesser, 2.5 hp
Kursplan Matematik för minimeringsprocesser (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 11-30 september 2018
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till paivi.ylitervo@hb.se

Biobränsle och biologisk behandling av avfall, 5 hp
Kursplan Biobränsle och biologisk behandling av avfall (pdf)

Kursdatum: 5 november 2018 - 16 januari 2019
Kurstyp: Campus
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se


Kurser som ges inom ramen för Vårdvetenskap

Metodologi för området Människan i vården, 7.5 hp
Kursplan Metodologi för området Människan i vården (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 13 sep, 27 sep, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 6 dec
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Kursplan Kvalitativa forskningsmetoder (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 4/10, 16/10, 1/11, 13/11, 27/11, 6/12
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

 


 

 

Kursutbud VT2019 

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Vetenskapteori I, 5 hp & Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum: jan 21, jan 30, feb 7, 20 feb, feb 27, mar 14
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 29/3 (9-12), 15/4(9-12) och 26/4 (9-16)
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp 
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 18 jan, 22 feb, 22 mars, 12 april och 17 maj
Övrig information: anmälan sker via särskild webbsida, klicka här

 

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 18 februari - 9 juni
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Processmodellering med Aspen Plus, 3 hp
Kursplan Processmodellering med Aspen Plus (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Del 1: 23 januari - 11 mars. Del 2: augusti
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

 Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till paivi.ylitervo@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Forskningsetik - konst och design 2,5 hp.
Kursplan Forskningsetik - konst och design
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 20 maj 13-16, 11 juni 9-12, 18 juni 9-12
Övrig information: anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Designteori 5,0 hp
Kursplan Designteori
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 7 maj 10-12, 14 maj 10-12, 21 maj 10-12, 28 maj 10-12, 4 juni 10-12
Övrig information: anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Advanced processes for functional, smart textile materials I, 7,5 hp
Kursplan Advanced processes for functional, smart textile materials I
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 17-20 juni
Övrig information: anmälan sker till petri.granroth@hb.se


 

Kurser som ges inom ramen för Vårdvetenskap

Kvalitativ metodologi med livsvärldsteoretisk grund, 7.5 hp
Kursplan Kvalitativ metodologi med livsvärldsteoretisk grund (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 15 jan, 29 jan, 12 feb, 26 feb, 12 mars, 26 mars
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kvantitativ metod för området Människan i vården, 7.5 hp
Kursplan: Kvantitativ metod för området Människan i vården (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 21 mars, 11 april, 25 april, 16 maj, 28 maj
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap 

Kvantitativ analysmetod, 7.5 hp
Kursplan: Kvantitativ analysmetod inom BoI (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 19 feb, 27, feb, 5 mars, 26 mars, 14 juni
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se


 

 

Kursutbud HT2019 

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 26/11, 17/12, 16/1, 4/2, 25/2, 17/3
Övrig info: anmälan senast 20 oktober till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 2/10, 10/10, 17/10, 24/10, 1/11, 29/11
Övrig info: Anmälan senast 2 september till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: ____ - anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde. Klicka på länkarna nedan för att få information om deras kursutbud för läsåret 2017/2018.

Kursansvariga

Akademiskt skrivande: Fernando Seoane Martinez
Biobränsle och biologisk behandling av avfall: Mohammad Taherzadeh
Forskningsetik: Lars Sandman
Forskningsseminarium: Päivi Ylitervo
Forskningsperspektiv på hållbar utveckling: Eva Gustafsson 
Högskolepedagogiks introduktionskurs: Kathleen Mahon
Informationssökning för doktorander: Björn Hammarfeldt
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute 
Kvalitativa forskningsmetoder: Frances Hultgren
Kvantitativa analysmetoder: Mikael Gunnarsson
Matematik för minimeringsprocesser: Dragu Atanasiu
Processmodellering med Aspen Plus: Tobias Richards
Resursåtervinning: Anita Pettersson
Tillämpad statistisk försöksplanering: Magnus Lundin
Vetenskapsteori I & II: Jan Nolin, Gustaf Nelhans