Huvudmeny

Kurs­katalog

Här ser du planerat utbud och planerade perioder för högskolans forskarutbildningskurser. Det finns också information om kursplan, anmälan och kursansvarig (längst ned på sidan). Anmälningstid och startdatum aviseras normalt någon månad före kursstart. Man kan även läsa kurser som ges inom ramen för någon annan forskarutbildning än den man tillhör om kursen anses lämplig för just din utbildning. För dig som är doktorand antagen vid annat lärosäte ska s.k. "Särskilt tillstånd" beviljas för att du ska kunna deltaga vid kurs som ges vid Högskolan i Borås.


 


Fastställt Kursutbud HT2018

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 16/11, 30/11, 18/12, 18/01, 8/02, 22/02
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan: Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Lecture 1 6/9, Lecture 2 11/10 (9-12), Lectures 3 22/11, Lecture 4-5 dates not set (spring 2019)
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 29/11, 5/12 (dl)
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 5 september till 4 november
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Matematik för minimeringsprocesser, 2.5 hp
Kursplan Matematik för minimeringsprocesser (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 11-30 september 2018
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Vårdvetenskap

Metodologi för området Människan i vården, 7.5 hp
Kursplan Metodologi för området Människan i vården (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 13 sep, 27 sep, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 6 dec
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Kursplan Kvalitativa forskningsmetoder (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 4/10, 16/10, 1/11, 13/11, 27/11, 6/12
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

 


 

 

Kursutbud VT2019 

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Vetenskapteori I, 5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: Följer på Vetenskapsteori I

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 28/3 (9-12), 29/3 (9-12) och 26/4 (9-16)
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp 
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

 


 

 

Kursutbud HT2019 

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: ____ - anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: ____ - anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde. Klicka på länkarna nedan för att få information om deras kursutbud för läsåret 2017/2018.

Kursansvariga

Akademiskt skrivande: Fernando Seoane Martinez
Forskningsetik: Lars Sandman
Forskningsseminarium: Peter Ahlström
Forskningsperspektiv på hållbar utveckling: Eva Gustafsson 
Högskolepedagogiks introduktionskurs: Sigrid Dentler
Informationssökning för doktorander: Björn Hammarfeldt
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute 
Kvalitativa forskningsmetoder: Frances Hultgren
Kvantitativa metoder: Mikael Gunnarsson
Matematik för minimeringsprocesser: Dragu Atanasiu
Resursåtervinning: Anita Pettersson
Tillämpad statistisk försöksplanering: Magnus Lundin
Vetenskapsteori I & II: Jan Nolin, Gustaf Nelhans