Kurskatalog

 

Kursutbud VT2023

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Vetenskapsteori I, 5 hp & Vetenskapsteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: zoom
Kursdatum: 23 mars - 16 maj
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Hantering av forskningsdata för doktorander, 2.0 hp
Kursplan Hantering av forskningsdata för doktorander pdf)
Kurstyp: 
Kursdatum: 16 januari - 26 mars
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Digital
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistrering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: 
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: anmälan sker via Reed Curtis

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus
Kursstart: 3 maj - 30 maj
Övrig info: Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: prel. mars
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Biotekniska processer och applikationer, 5 hp
Kursplan Biotekniska processer och applikationer (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 28 mars - 1 juni
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Mode, marknadsföring och konsumtion – kulturella perspektiv, 2,5 hp
Kursplan: Mode, marknadsföring och konsumtion – kulturella perspektiv
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Period 3
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Experimentell designforskning och vetenskapshistoria, 5 hp
Kursplan: Experimentell designforskning och vetenskapshistoria
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 23 januari
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Presentation och dokumentation av konstnärlig forskning, 5 hp
Kursplan: Presentation och dokumentation av konstnärlig forskning
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Processer för avancerade, funktionella smarta textilier/material I, 7,5 hp
Kursplan: Processer för avancerade, funktionella smarta textilier/material I
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Period 3
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kurser som ges inom ramen för utbildningsvetenskap

Professioner i kunskapssamhället 7,5 hp
Kursplan: HUUV012 Professioner i kunskapssamhället 
Kurstyp: campus
Kursdatum: 17/1, 7/2, 22/2 och 7/3
Övrig info: Språket är engelska eller svenska
Anmäl dig till Professioner i kunskapssamhället.

Professionsutbildning, praktik och praxis 7,5 hp
Kursplan: Professionsutbildning, praktik och praxis
Kurstyp: campus
Kursdatum: 5/4, 19/4, 3/5, 17/5 och 7/6
Övrig info: Språket är engelska eller svenska
Anmälan öppen till 5 mars, 2023. Anmäl dig till Professionsutbildning, praktik och praxis

Kursutbud HT2023

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: campus
Kursdatum: Preliminära datum, 19/10, 09/11, 13/12, 23/01, 16/02 och 21/03
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: online
Kursdatum: startar 1/12 och avslutas 22/12. Digitala seminarium en gång i veckan, halvdagar.
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Vetenskapsteori I, 5 hp & Vetenskapsteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: zoom
Kursdatum: start 10 oktober, därefter varannan tisdag fram till slutet av november
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Digital
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistrering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 6/9, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 (onsdagar 9-12)
Övrig info: mer om kursen i högskolepedagogik anmälan sker via Reed Curtis

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning I, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning I (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i september
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Resursåtervinning II, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning II (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i november
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Inga BoI kurser. För frågor kontakta studierektor Ola Pilerot.

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Handledning och undervisning på högskolenivå inom konstnärligt område, 2 hp
Kursplan: Handledning och undervisning på högskolenivå
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: 
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Avancerad fiber och garnteknologi, 7,5 hp
Kursplan: Avancerad fiber och garnteknologi
Kurstyp: Campus
Kursdatum: September
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Människan i vården

Teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner inom vårdvetenskap, 7,5 hp
Kursplan: Teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner inom vårdvetenskap (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 4/9, 5/9, 19/9, 10/10 och 31/10
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kvantitativ metod för Människan i vården, 7,5 hp
Kursplan: Kvantitativ metod för Människan i vården (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 28/11, 12/12, 10/1, 23/1, 6/2 och 20/2
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kursutbud VT2024

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Introduction till studenters lärande i högre utbildning, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: campus
Kursdatum: 17/1, 31/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4 och 24/4
Övrig info: Mer information återfinns på denna sida. Anmälan sker via Reed Curtis

Hantering av forskningsdata för doktorander, 2.0 hp
Kursplan Hantering av forskningsdata för doktorander pdf)
Kurstyp: campus
Kursdatum: 17 januari - 27 mars
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistrering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: campus
Kursdatum: prel. 1 februari - 15 mars
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Vetenskapsteori I, 5 hp & Vetenskapsteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: enbart på campus
Kursdatum: andra delen av vårterminen
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: kommer en uppdaterad version för vt 24 Kurshandbok

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus (med ev. hybridlösningar)
Kursstart:
16 januari - 6 februari (4 träffar: 16/1, 23/1, 30/1, 6/2 Tid: 9-12)
Övrig info:
Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 13 februari, 20 februari, 27 februari, 5 mars
Övrig info: Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april
Övrig info: Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Människan i vården

Kvalitativ metodologi med livsvärldsteoretisk grund, 7,5 hp
Kursplan: Kvalitativ metodologi med livsvärldsteoretisk grund (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Prel. april till juni
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Designteori, 5 hp
Kursplan: Designteori
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.

Kursutbud HT2024

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: campus/distans, Se canvas för mer information
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistrering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 
Övrig info: mer om kursen i högskolepedagogik anmälan sker via Reed Curtis

Kurser som ges inom Människan i vården

I patientens värld – Existentiella frågor i vårdande sammanhang, 7,5 hp
Kursplan: I patientens värld – Existentiella frågor i vårdande sammanhang (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Ej fastställt
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde.

Kursansvariga

Akademiskt skrivande: Fernando Seoane Martinez
Experimentell designforskning och vetenskapshistoria: Delia Dumitrescu
Forskningsetik: Viktor Aldrin
Forskningsperspektiv på hållbar utveckling: Eva Gustafsson
Forskningsseminarium: Amir Mahboubi Soufiani
Handledning och undervisning på högskolenivå inom konstnärligt område: Delia Dumitrescu
Hantering av forskningsdata för doktorander: Pieta Eklund
Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II: Delia Dumitrescu
Högskolepedagogiks introduktionskurs: Reed Curtis
Informationssökning för doktorander: Gustaf Nelhans
Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap: Jutta Haider
Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap: Anna Lundh
Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap: Gustaf Nelhans
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute
Konstnärlig forskning och praktikbaserad designforskning: Lars Hallnäs
Kvalitativ metodologi med livsvärlds-teoretisk grund: Lina Palmér
Kvantitativ metod för Människan i vården: Mariella Acuña Mora
Polymera material för användning i medicinska tillämpningar och vävnadsteknik: Saied Nouri-Khorasani
Presentation och dokumentation av konstnärlig forskning: Ulrik Martin Larsen
Metodkurser BoI:
Resursåtervinning I: Anita Pettersson
Resursåtervinning II: Pedro Brancoli
Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi: Erik Sandberg
Teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner inom vårdvetenskap: Annelie Sundler
Tillämpad statistisk försöksplanering: Abas Mohsenzadeh
Vetenskapsteori I & II: Gustaf Nelhans
Grunder för den industriella värdekedjans roll för hållbarhet: Rudrajeet Pal
Mode, marknadsföring och konsumtion – kulturella perspektiv: Karin M Ekström
Relationships and Strategy in B2B: Daniel Ekwall
Designteori: Clemens Thornquist
Avancerad fiber och garnteknologi: Nawar Kadi
Processer för avancerade, funktionella smarta textilier/material I-II: Vincent Nierstrasz