Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Kurs­katalog

Här ser du planerat utbud och planerade perioder för högskolans forskarutbildningskurser. Det finns också information om kursplan, anmälan och kursansvarig (längst ned på sidan). Anmälningstid och startdatum aviseras normalt någon månad före kursstart. Man kan även läsa kurser som ges inom ramen för någon annan forskarutbildning än den man tillhör om kursen anses lämplig för just din utbildning. För dig som är doktorand antagen vid annat lärosäte ska s.k. "Särskilt tillstånd" beviljas för att du ska kunna deltaga vid kurs som ges vid Högskolan i Borås.

Kursutbud HT2019 

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 26/11, 17/12, 16/1, 4/2, 25/2, 17/3
Övrig info: anmälan senast 20 oktober till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 2/10, 10/10, 17/10, 24/10, 1/11, 29/11
Övrig info: Anmälan senast 2 september till forskarstod@hb.se

 

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Vårdvetenskap

Människan i vården; teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner, 7,5 hp
Kursplan: Människan i vården (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 7/1, 21/1
Övrig info: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Presentation och dokumentation av konstnärlig forskning, 5 hp
Kursplan:FTMPD01
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Kronox
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning I, 5 hp
Kursplan:FTMHS09
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning II, 5 hp
Kursplan:FTMHS10
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

 

 

Kursutbud VT2020 

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Vetenskapteori I, 5 hp & Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 27/3, 24/4
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: 15 april
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap


Klassiker i biblioteks- och informationsvetenskap, 10 hp
Kursplan Klassiker i biblioteks- och informationsvetenskap (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Start vecka 8
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till paivi.ylitervo@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Experimentell designforskning och vetenskapshistoria, 5 hp
Kursplan:FTMED01
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning I, 5 hp
Kursplan:FTMHS09
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning II, 5 hp
Kursplan:FTMHS10
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Konstnärlig forskning och praktikbaserad designforskning, 5 hp
Kursplan:FTMKF01
Kurstyp: Campus
Kursdatum:Preliminärt 30 mars
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi
Kursplan:FTMLO01
Kurstyp: Linköpings universitet
Kursdatum: vecka 10 - juni eller sept
Övrig info: Anmälan sker till erik.sandberg@liu.se

Kursutbud HT2020

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Handledning och undervisning på högskolenivå inom konstnärligt område, 2 hp
Kursplan: FTMHU04
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning I, 5 hp
Kursplan:FTMHS09
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning II, 5 hp
Kursplan:FTMHS10
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

 

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde. Klicka på länken nedan för att få information om deras kursutbud för 2019.

Kursansvariga

Akademiskt skrivande: Fernando Seoane Martinez
Biobränsle och biologisk behandling av avfall: Mohammad Taherzadeh
Forskningsetik: Lars Sandman
Forskningsseminarium: Päivi Ylitervo
Forskningsperspektiv på hållbar utveckling: Eva Gustafsson 
Högskolepedagogiks introduktionskurs: Kathleen Mahon
Informationssökning för doktorander: Ola Pilerot
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute 
Kvalitativa forskningsmetoder: Frances Hultgren
Kvantitativa analysmetoder: Mikael Gunnarsson
Matematik för minimeringsprocesser: Dragu Atanasiu
Processmodellering med Aspen Plus: Tobias Richards
Resursåtervinning: Anita Pettersson
Tillämpad statistisk försöksplanering: Magnus Lundin
Vetenskapsteori I & II: Jan Nolin, Gustaf Nelhans

Presentation och dokumentation av konstnärlig forskning: Clemens Thornquist

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II: Delia Dumistrescu

Experimentell designforskning och vetenskapshistoria: Delia Dumistrescu

Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi: Erik Sandberg