Kurskatalog

Kursutbud HT2023

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: campus
Kursdatum: Preliminära datum, 19/10, 09/11, 13/12, 23/01, 16/02 och 21/03
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: online
Kursdatum: startar 1/12 och avslutas 22/12. Digitala seminarium en gång i veckan, halvdagar.
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Vetenskapsteori I, 5 hp & Vetenskapsteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: zoom
Kursdatum: start 10 oktober, därefter varannan tisdag fram till slutet av november
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Digital
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistrering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 6/9, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 (onsdagar 9-12)
Övrig info: mer om kursen i högskolepedagogik anmälan sker via Reed Curtis

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning I, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning I (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i september
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Resursåtervinning II, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning II (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i november
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Inga BoI kurser. För frågor kontakta studierektor Ola Pilerot.

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Handledning och undervisning på högskolenivå inom konstnärligt område, 2 hp
Kursplan: Handledning och undervisning på högskolenivå
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: 
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Avancerad fiber och garnteknologi, 7,5 hp
Kursplan: Avancerad fiber och garnteknologi
Kurstyp: Campus
Kursdatum: September
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Människan i vården

Teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner inom vårdvetenskap, 7,5 hp
Kursplan: Teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner inom vårdvetenskap (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 4/9, 5/9, 19/9, 10/10 och 31/10
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kvantitativ metod för Människan i vården, 7,5 hp
Kursplan: Kvantitativ metod för Människan i vården (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 28/11, 12/12, 10/1, 23/1, 6/2 och 20/2
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kursutbud VT2024

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Introduktion till studenters lärande i högre utbildning, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: campus
Kursdatum: 17/1, 31/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4 och 24/4
Övrig info: Mer information återfinns på denna sida. Anmälan sker via Reed Curtis

Hantering av forskningsdata för doktorander, 2.0 hp
Kursplan Hantering av forskningsdata för doktorander pdf)
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: 17/1, 24/1, 31/1, 28/2, 13/3 och 14/3
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistrering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: campus
Kursdatum: prel. 1 februari - 15 mars
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Vetenskapsteori I, 5 hp & Vetenskapsteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: enbart på campus
Kursdatum: 21 mars - 16 maj
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

NY KURS: Introduktion till Immaterialrätt med fokus mot nyttiggörande av forskning, 2 hp
Kursplan: Introduktion till Immaterialrätt.pdf 
Kurstyp: campus
Kursdatum: 27/3 och 10/4
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kursen ges som ett samarbete mellan GIO och Patent och Registreringsverket

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus (med ev. hybridlösningar)
Kursstart:
16 januari - 6 februari (4 träffar: 16/1, 23/1, 30/1, 6/2 Tid: 9-12)
Övrig info:
Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 13 februari, 20 februari, 27 februari, 5 mars
Övrig info: Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april
Övrig info: Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Människan i vården

Kvalitativ metodologi med livsvärldsteoretisk grund, 7,5 hp
Kursplan: Kvalitativ metodologi med livsvärldsteoretisk grund (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 26 mars, 9 april, 29 april och 13 maj, alla dagar 9-16. Seminarium 27 maj
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Designteori, 5 hp
Kursplan: Designteori
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till paivi.ylitervo@hb.se

Kursutbud HT2024

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: campus/distans, Se canvas för mer information
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistrering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 
Övrig info: mer om kursen i högskolepedagogik anmälan sker via Reed Curtis

Vetenskapsteori I, 5 hp & Vetenskapsteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 8, 15, 22, 29 oktober, 5, 19 el. 20 november
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Inga BoI kurser. För frågor kontakta studierektor Ola Pilerot.

Kurser som ges inom Människan i vården

-

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

-

Kursutbud VT2025

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Introduktion till studenters lärande i högre utbildning, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: campus
Kursdatum: 
Övrig info: Mer information återfinns på denna sida. Anmälan sker via X

Hantering av forskningsdata för doktorander, 2.0 hp
Kursplan Hantering av forskningsdata för doktorander pdf)
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: 
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: campus
Kursdatum: 
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

NY KURS: Introduktion till Immaterialrätt med fokus mot nyttiggörande av forskning, 2 hp
Kursplan: Introduktion till Immaterialrätt.pdf 
Kurstyp: campus
Kursdatum: 
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kursen ges som ett samarbete mellan GIO och Patent och Registreringsverket

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus (med ev. hybridlösningar)
Kursstart: 

Övrig info:
Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 
Övrig info: Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp
Kursplan Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder för biblioteks- och informationsvetenskap
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Undervisningen bedrivs på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Människan i vården

I patientens värld – Existentiella frågor i vårdande sammanhang, 7,5 hp
Kursplan: I patientens värld – Existentiella frågor i vårdande sammanhang (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Ej fastställt
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Designteori, 5 hp
Kursplan: Designteori
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till paivi.ylitervo@hb.se 

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde.

Kursansvariga