Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vård

Skapa din framtid i Borås

Vill du jobba med och mycket nära människor? Då kan sjuksköterskeyrket vara något för dig.

Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Startar på höstterminen -18

Grundnivå

Sjuksköterskeutbildning

Avancerad nivå

Barnmorskeutbildning

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Startar på vårterminen -19

Grundnivå

Sjuksköterskeutbildning