Vård

Många av de praktiska moment som genomförs på högskolan sker i vårt kliniska träningscentrum (KTC), där du övar dina färdigheter och förmågor.

Observera att våra specialistsjuksköterskeutbildningar har avvikande anmälningsdatum.

Program (12)

Program Omfattning Studieort Termin
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT22
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT22
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT22

Program (12)

Program

Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22

Kurser (39)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Borås
VT23
Akutsjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås
HT22
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II 7,5 hp
Borås
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I 7,5 hp
Borås
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT22
VT23
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 hp
Borås, Distans
VT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT22
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT22
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Borås
HT22
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT22
VT23
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II 7,5 hp
Borås
HT22
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp
Borås
HT22
Vård- och omsorgsadministration 1 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Borås, Distans
HT22
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Borås, Distans
HT22

Kurser (39)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT22