Pågående doktorandprojekt

Doktorand, huvudhandledare, arbetstitel, planerat disputationsår