Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Teknik och ingenjörsvetenskap

Skapa din framtid i Borås

Är du en problemlösare? Gillar du teknik? För dig som går i tankar på att bli ingenjör eller tekniker finns det många utbildningar att välja på.

Du kan antingen specialisera dig mot ett specifikt område som till exempel byggteknik, textilteknik eller kemiteknik. Men många branscher efterfrågar även dig med en utbildning där teknik har kombinerats med något mer, till exempel ekonomi eller arbetsorganisation.

Startar på höstterminen -19

Förberedande nivå

Tekniskt Basår

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Grundnivå

Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Byggingenjör

Designteknikerutbildning

Energiingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

IT-tekniker

Maskiningenjör - produktutveckling

Textilingenjörsutbildning

Avancerad nivå

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Masterprogram  i resursåtervinning

Masterutbildning i textilteknik