Huvudmeny

Centrum för välfärdsstudier (CVS)


CVS vill bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster som de som dessa tjänster vänder sig till.

Centrum för välfärdssstudier, CVS har fokus på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. CVS vill bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster samt för de som dessa tjänster vänder sig till. Vidare vill CVS, på skilda sätt medverka till regional och nationell tillväxt genom kunskapsutveckling inom välfärdssektorn. 

Prioriterade fokusområden 2017 - 2019

  • Välfärdstjänsternas styrning, organisering och ledning
  • Hälsofrämjande insatser och hantering av ohälsa
  • Välfärdsteknologins möjligheter och konsekvenser

Två teman: 

  • Hur styrs välfärdssektorn i framtiden?
  • Hållbart ledarskapande i välfärden.

Publikationer

  • (Inter)Nationella forskarnätverket för Styrning, Organisering och Ledarskap (SOL) inom välfärdsområdet, ht 2017, ht 2018, ht 2019

Områden

Forskargrupper

Eva-Lotta A Lidén, föreståndare

Eva-Lotta A Lidén, föreståndare

Telefonnummer: 033-435 4762
E-post: eva-lotta.andersson_liden@hb.se

 


Forskare/medarbetare