Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

PreHospen - Centrum för prehospital forskning


PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospen logotyp

Forskningen inom PreHospen bedrivs i nationell och internationell samverkan. Integreringen av forskning och klinisk verksamhet gör PreHospen till en unik tillgång för forskare och doktorander såväl som för studenter som professionsföreträdare.

Dessutom genomför vi forskningssymposium tillsammans med Forum för Prehospital FoU i VGR. Då presenterats aktuella forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård. Forskare, doktorander och magisterstudenter från hela Sverige berättar om resultat som har betydelse för prehospital vård och behandling av sjuka och skadade patienter. Nästa forskningssymposium blir våren 2020.

Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras.

PreHospen är en stark nationell och internationell kunskapsresurs vid Högskolan i Borås. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospens forsknings- och utvecklingsprojekt indelas i åtta områden:

 • Patientsäkerhet
 • Ambulansregister och andra register
 • Patienters och närståendes erfarenheter
 • Prehospital bedömning för träffsäker vård
 • Prehospital akutsjukvård och behandling
 • Ambulanspersonalens arbetsmiljö
 • Vård i stridsmiljö
 • Ledarskap och utbildning

Områden

Avslutade forskningsprojekt

Externa forskare

 • Carl Magnusson, Ambulanssjukvården Göteborg
 • Mats Holmberg, Mälardalens högskola
 • Kristoffer Wibring, Ambulanssjukvården i Region Halland
 • Youcef Azeli, Universitat Rovira I Virgili, Catalunya
 • Johan Holmén, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Anna Abelsson, Karlstads universitet
 • David Summermatter, Landstinget Dalarna
 • Pär Wennberg, Skaraborgs sjukhus
 • Vidar Melby, University of Ulster, Nordirland
 • Andreas Claesson, Karolinska Institutet, Stockholm

Samarbeten

PreHospen - Centrum för prehospital forskning ingår i flera nationella och internationella nätverk. Vi samverkar med organisationer och lärosäten i flera av våra forskningsprojekt.