Huvudmeny

PreHospen - Centrum för prehospital forskning


PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

Ambulans2019PreHospen

Vår föreståndare och professor Birgitta Wireklint Sundström inledningstalar på kongressen Ambulans2019PreHospen som vi arrangerar i Stockholm tillsammans med Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS). Intresset för kongressen är stort och besöksantalet är drygt 1000 personer från akutsjukvård, ambulans, larmcentraler med mera. Med på konferensen är också socialminister Lena Hallengren.


Forskningsprogrammet är starkt med högintressanta ämnen från inbjudna föreläsare, experter och doktorander.

Läs mer på Ambulans2019Prehospen  och följ mässan med direktrapportering
RAS facebook (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor)

Dessutom genomför vi forskningssymposium tillsammans med Forum för Prehospital FoU i VGR. Då presenterats aktuella forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård. Forskare, doktorander och magisterstudenter från hela Sverige berättar om resultat som har betydelse för prehospital vård och behandling av sjuka och skadade patienter. Nästa forskningssymposium blir våren 2020.

Forskningen inom PreHospen bedrivs i nationell och internationell samverkan. Integreringen av forskning och klinisk verksamhet gör PreHospen till en unik tillgång för forskare och doktorander såväl som för studenter som professionsföreträdare.

Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras.

PreHospen är en stark nationell och internationell kunskapsresurs vid Högskolan i Borås. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospens forsknings- och utvecklingsprojekt indelas i åtta områden:

 • Patientsäkerhet
 • Ambulansregister och andra register
 • Patienters och närståendes erfarenheter
 • Prehospital bedömning för träffsäker vård
 • Prehospital akutsjukvård och behandling
 • Ambulanspersonalens arbetsmiljö
 • Vård i stridsmiljö
 • Ledarskap och utbildning

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Externa forskare

 • Carl Magnusson, Ambulanssjukvården Göteborg
 • Mats Holmberg, Mälardalens högskola
 • Kristoffer Wibring, Ambulanssjukvården i Region Halland
 • Youcef Azeli, Universitat Rovira I Virgili, Catalunya
 • Johan Holmén, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Anna Abelsson, Karlstads universitet
 • David Summermatter, Landstinget Dalarna
 • Pär Wennberg, Skaraborgs sjukhus
 • Vidar Melby, University of Ulster, Nordirland
 • Andreas Claesson, Karolinska Institutet, Stockholm

Samarbeten

PreHospen - Centrum för prehospital forskning ingår i flera nationella och internationella nätverk. Vi samverkar med organisationer och lärosäten i flera av våra forskningsprojekt.