Sparbanksstiftelsen - Sjuhärad

Sparbanksstiftelsen - Sjuhärad

Vill Du vara med att göra Sjuhäradsbygden till en attraktivare plats att leva på?

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.

Under åren 1998 - 2014 har nästan 1.400 mottagare fått dela på 190 miljoner kronor. Och arbetet går vidare.

Länk till Sparbanksstiftelsen - Sjuhärad

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt