Program och kurser

Aktiva filter:

  • Program
Hittade 72 program och 0 kurser som matchade filtreringen

Program (72)

Program Omfattning Studieort Termin
Affärsutvecklarprogrammet Bygg och Fastighet 180 hp
Borås
HT24
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT24
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Bibliotekarie 180 hp
Borås
HT24
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Byggingenjör 180 hp
Borås
HT24
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT24
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT24
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT24
Energiingenjör 180 hp
Borås
HT24
Event Management 180 hp
Varberg
HT24
Förskollärarutbildning 210 hp
Skövde
Borås
Varberg
Skövde
VT24
HT24
HT24
VT25
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Borås, Distans
HT24
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT24
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT24
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT24
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet 180 hp
Borås
HT24
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling 180 hp
Ortsoberoende
HT24
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Borås, Distans
HT24
Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning 60 hp
Borås, Distans
HT24
Kandidatprogram i strategisk information och kommunikation 180 hp
Ortsoberoende
HT24
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT24
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign 120 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textil interaktionsdesign 120 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning performance wear 120 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textildesign 120 hp
Borås
HT24
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT24
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp
Ortsoberoende
HT24
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
HT24
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT24
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Ortsoberoende
HT24
Maskiningenjör - Automation och AI 180 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT24
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer 120 hp
Ortsoberoende
HT24
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT24
Masterutbildning i textilteknik 120 hp
Borås
HT24
Masterutbildning i textilteknisk innovation 120 hp
Borås
HT24
Modedesign 180 hp
Borås
HT24
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
HT24
Polisprogrammet 120 hp
Borås, Distans
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
Borås
VT24
HT24
VT25
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT24
Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling 180 hp
Borås
HT24
Systemvetarutbildning 180 hp
Borås
HT24
Tekniskt Basår 60 fup
Bäckefors
Borås
HT24
HT24
Textil produktion och innovation 180 hp
Borås
HT24
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT24
Textildesign 180 hp
Borås
HT24
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT24
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Borås
HT24

Program (72)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT24
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Skövde
Borås
Varberg
Skövde
VT24
HT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
Borås
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Bäckefors
Borås
HT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24

Inga resultat kunde hittas