Program och kurser

Aktiva filter:

  • Program
Hittade 74 program och 0 kurser som matchade filtreringen

Program (74)

Program Omfattning Studieort Termin
Affärsutvecklare bygg och fastighet 180 hp
Borås
HT23
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT23
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
VT23
Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap 60 fup
Borås
HT23
Bibliotekarie 180 hp
Borås
HT23
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT23
Byggingenjör 180 hp
Borås
HT23
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT23
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT23
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT23
Energiingenjör 180 hp
Borås
HT23
Event Management 180 hp
Varberg
HT23
Förskollärarutbildning 210 hp
Skövde
Varberg
Borås
VT23
HT23
HT23
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Borås, Distans
HT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT23
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT23
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT23
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT23
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet 180 hp
Borås
HT23
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling 180 hp
Ortsoberoende
HT23
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Ortsoberoende
HT23
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT23
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign 120 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textil interaktionsdesign 120 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textildesign 120 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning performance wear 120 hp
Borås
HT23
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT23
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp
Borås
HT23
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT23
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT23
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Ortsoberoende
HT23
Maskiningenjör - Automation och AI 180 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT23
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer 120 hp
Ortsoberoende
HT23
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT23
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT23
Masterutbildning i textilteknik 120 hp
Borås
HT23
Masterutbildning i textilteknisk innovation 120 hp
Borås
HT23
Modedesign 180 hp
Borås
HT23
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
HT23
Polisprogrammet 120 hp
Borås
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
VT23
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT23
Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling 180 hp
Borås
HT23
Systemvetarutbildning 180 hp
Borås
HT23
Tekniskt Basår 60 fup
Borås
HT23
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 60 fup
Borås
HT23
Textil produktion och innovation 180 hp
Borås
HT23
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT23
Textildesign 180 hp
Borås
HT23
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT23
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Borås
HT23
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 hp
Borås
HT23
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 hp
Borås
HT23

Program (74)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT23
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Skövde
Varberg
Borås
VT23
HT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT23

Inga resultat kunde hittas