Program och kurser

Aktiva filter:

  • Program
Hittade 71 program och 0 kurser som matchade filtreringen

Program (71)

Program Omfattning Studieort Termin
Affärsutvecklarprogrammet Bygg 180 hp
Borås
HT22
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT22
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
VT23
Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap 60 fup
Borås
HT22
Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk, samhällskunskap och engelska 90 fup
Borås
HT22
Bibliotekarie 180 hp
Borås
HT22
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT22
Byggingenjör 180 hp
Borås
HT22
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT22
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT22
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT22
Energiingenjör 180 hp
Borås
HT22
Event Management 180 hp
Varberg
HT22
Förskollärarutbildning 210 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Ortsoberoende
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Borås
Skövde
HT22
VT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT22
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT22
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT22
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT22
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet 180 hp
Borås
HT22
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Borås, Distans
HT22
Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning 60 hp
Borås, Distans
HT22
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT22
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp
Borås
HT22
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Textildesign 120 hp
Borås
HT22
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Modedesign 120 hp
Borås
HT22
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT22
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp
Borås
HT22
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT23
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT22
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Borås, Distans
HT22
Maskiningenjör - Automation och AI 180 hp
Borås
HT22
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster 120 hp
Borås, Distans
HT22
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT22
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Ortsoberoende
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - projektledning för hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT22
Masterutbildning i textilteknik 120 hp
Borås
HT22
Modedesign 180 hp
Borås
HT22
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
HT22
Polisprogrammet 120 hp
Borås, Distans
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT22
Systemvetarutbildning 180 hp
Borås
HT22
Tekniskt Basår 60 fup
Borås
HT22
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 60 fup
Borås
HT22
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT22
Textildesign 180 hp
Borås
HT22
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT22
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Borås
HT22
Webbredaktör, distansutbildning 180 hp
Ortsoberoende
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 hp
Borås
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 hp
Borås
HT22

Program (71)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
90 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT22
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Skövde
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22

Inga resultat kunde hittas