Program och kurser

Hittade 0 program och 144 kurser som matchade filtreringen

Program (0)

Inga resultat kunde hittas

Kurser (144)

Affärsjuridik I 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Affärsjuridik II 15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Akutmedicin 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutsjukvård 7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Akutsjukvårdens funktion och organisation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Ambulanssjukvård 7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Amning - Hälsa och vårdande 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Anestesi- och intensivvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Arbetsrätt 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Artificiell Intelligens för affärsledning 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bild för grundlärare F-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Business Intelligence 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bättre Lean för Service och Tjänster 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Gislaved, Göteborg, Nässjö, Ronneby, Simrishamn, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Östhammar

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Gislaved, Göteborg, Nässjö, Ronneby, Simrishamn, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Östhammar

Cirkulär Textil 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Data Mining 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Data Science i praktiken: Dataanalys i verksamhetskontext 5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Data Science i praktiken: möjligheter och utmaningar 2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Datastrategier för organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Design för marknadsföring och kommunikation 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Design för sport- och outdoorkläder 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Det samtida barnbiblioteket 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digital portfolio för designer 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digitala texter 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

E-boken: distribution och läsning 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Ekonomistyrning I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Flervariabelanalys 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie D 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie E 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 2 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Grundläggande fysik 9 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

9 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande IT 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande IT - Distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Grundläggande matematik 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande matematik 1 + 2 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande matematik 2 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande programmering i Python 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Gränssnittsutveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Högskoleförberedande studier för internationella akademiker 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

I patientens värld - patientperspektivet 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Informationsprodukter och hållbar utveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Interkulturell kommunikation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Internationell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till digital innovation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Introduktion till kalkyleringsprogram 5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

IT Service Management 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Kommunikation i organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Kommunikation, Ledarskap och Organisation 5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Kunskap i organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Litteratursociologi, distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Livscykelanalys - distanskurs 5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Makroekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Management av mode-tech värdekedjor: ett tvärvetenskapligt perspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Ortsoberoende

Management och revision i professionella organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Marknadskommunikation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Maskininlärning och neurala nätverk 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Mikroekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Modellering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Modeskiss och illustration 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Musik för grundlärare F-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Mönsterkonstruktion I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Offentlig upphandling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Praktik för event managers 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Projektledning 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Psykologi – Grundkurs 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Service management i en digitaliserad värld 5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Simulering som metod för lärande och forskning 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Skapande matematik 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Smarta textilier översiktskurs 4 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

4 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Socialrätt 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Socialrätt II 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk, 31-45 hp 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk, 46-60 hp 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Tekniker för webbdesign 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Textil Innovation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Textil materiallära 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Textiles in Context (Textil och omgivning) 5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

Undervisning i förskola 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Utvecklingsarbete i bibliotek 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering 15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Vetenskaplig publicering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Vård- och omsorgsadministration 1 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Vård- och omsorgsadministration 2 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Vård- och omsorgsadministration 3 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Ölbryggning och fermentering 5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende