Program och kurser

Aktiva filter:

Hittade 71 program och 154 kurser som matchade filtreringen

Program (71)

Program Omfattning Studieort Termin
Affärsutvecklarprogrammet Bygg 180 hp
Borås
HT22
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT22
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
VT23
Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap 60 fup
Borås
HT22
Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk, samhällskunskap och engelska 90 fup
Borås
HT22
Bibliotekarie 180 hp
Borås
HT22
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT22
Byggingenjör 180 hp
Borås
HT22
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT22
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT22
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT22
Energiingenjör 180 hp
Borås
HT22
Event Management 180 hp
Varberg
HT22
Förskollärarutbildning 210 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Ortsoberoende
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Borås
Skövde
HT22
VT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT22
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT22
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT22
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT22
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet 180 hp
Borås
HT22
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Borås, Distans
HT22
Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning 60 hp
Borås, Distans
HT22
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT22
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp
Borås
HT22
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Textildesign 120 hp
Borås
HT22
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Modedesign 120 hp
Borås
HT22
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT22
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp
Borås
HT22
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT23
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT22
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Borås, Distans
HT22
Maskiningenjör - Automation och AI 180 hp
Borås
HT22
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster 120 hp
Borås, Distans
HT22
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT22
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Ortsoberoende
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - projektledning för hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT22
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT22
Masterutbildning i textilteknik 120 hp
Borås
HT22
Modedesign 180 hp
Borås
HT22
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
HT22
Polisprogrammet 120 hp
Borås, Distans
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT22
Systemvetarutbildning 180 hp
Borås
HT22
Tekniskt Basår 60 fup
Borås
HT22
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 60 fup
Borås
HT22
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT22
Textildesign 180 hp
Borås
HT22
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT22
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Borås
HT22
Webbredaktör, distansutbildning 180 hp
Ortsoberoende
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 hp
Borås
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 hp
Borås
HT22

Program (71)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
90 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT22
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Skövde
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Varberg
Skövde
HT22
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22

Kurser (154)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Agila arbetssätt i datadrivna organisationer 2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Borås
VT23
Akutsjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås
HT22
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
HT22
Arbetsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II 7,5 hp
Borås
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I 7,5 hp
Borås
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Bild för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT22
Byggnadsmaterial 7,5 hp
Borås
HT22
Byggnadsmekanik 7,5 hp
Borås
HT22
Bättre Lean för Service och Tjänster 7,5 hp
Värnamo, Distans
Östhammar, Distans
Göteborg, Distans
Gislaved, Distans
Lidköping, Distans
Vetlanda, Distans
Simrishamn, Distans
Nässjö, Distans
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
Cirkulär Textil 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Data management och affärsvärde 2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Data Mining 7,5 hp
Borås
VT23
Data science i praktiken: algoritmer för maskininlärning 5 hp
Ortsoberoende
HT22
Datadriven analys för konkurrensfördelar 3 hp
Ortsoberoende
HT22
Datastrategier för organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Design för sport- och outdoorkläder 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Digital transformation – ett helhetsperspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Digital transformation – ett strategiskt perspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Digital transformation – ett värdeperspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Digitala texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 hp
Borås
HT22
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT22
VT23
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 hp
Borås, Distans
VT23
Flervariabelanalys 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Fältstudie E 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Färglära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Färglära 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT22
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Grundläggande fysik 9 hp
Borås
VT23
Grundläggande matematik 1 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande matematik 1 + 2 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande matematik 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT22
Grundläggande programmering i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Gränssnittsutveckling 7,5 hp
Borås
HT22
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT22
HT22
VT23
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem 7,5 hp
Borås
HT22
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
IKT ur ett inkluderande perspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Informationsprodukter och hållbar utveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Interaktionsdesign: Process och metod 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Interkulturell kommunikation 7,5 hp
Borås
HT22
Introduktion till digital innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Ortsoberoende
VT23
IT Service Management 7,5 hp
Borås
HT22
Juridisk översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Kommunikation i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Kunskap i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Borås
HT22
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT22
Marknadsföring i sociala medier: innehållsproduktion 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Marknadskommunikation 7,5 hp
Borås
HT22
Maskininlärning och neurala nätverk 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT22
Mode, prestige och konsumtionsmagi 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Modellering 7,5 hp
Borås
HT22
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Modeskiss och illustration 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Musik för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT22
Mönsterkonstruktion I 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT22
VT23
Mönsterkonstruktion II 7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning 7,5 hp
Borås
VT23
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 hp
Borås
HT22
Nätverk CCNA 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Offentlig upphandling 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Offentligrättslig översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Plaster och miljön 5 hp
Ortsoberoende
HT22
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof 7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Programmera mera i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Programmering av multicore och grafikkort med C# 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Projektledning 7,5 hp
Borås
VT23
Psykologi - Fortsättningskurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Psykologi – Grundkurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Rörlig media för sociala medier 1: animera för Instagram 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Rörlig media för sociala medier 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Service management i en digitaliserad värld 5 hp
Ortsoberoende
HT22
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT22
Skapande matematikundervisning 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Skatterätt I 15 hp
Borås
HT22
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Skolbibliotekets funktion och uppdrag 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Smarta textilier översiktskurs 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Socialrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT22
VT23
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II 7,5 hp
Borås
HT22
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp
Borås
HT22
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II 30 hp
Borås
HT22
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Svenska som andraspråk för lärare, 31- 45 hp 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Tekniker för webbdesign 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Textil Innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Textil materiallära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Textil översiktskurs - Trikåteknik 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Textil översiktskurs - Väveriteknik 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Textil översiktskurs – Fiber- och garnteknologi 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Textil översiktskurs – Färgning och beredning 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Textil översiktskurs – Sammanfogningstekniker 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Textila fibrer - Från produktion till återvinning 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Textilier och deras kontexter 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT22
Undervisning i förskola 7,5 hp
Borås
HT22
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Utveckling av applikationer för Android och iOS med C# 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering 15 hp
Borås
HT22
Vetenskaplig kommunikation 15 hp
Borås
HT22
Vetenskaplig publicering 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Vård- och omsorgsadministration 1 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Borås, Distans
HT22
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Borås, Distans
HT22

Kurser (154)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Värnamo, Distans
Östhammar, Distans
Göteborg, Distans
Gislaved, Distans
Lidköping, Distans
Vetlanda, Distans
Simrishamn, Distans
Nässjö, Distans
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
9 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT22
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT22
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT22