Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Program och kurser

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sökresultat

Sortera på:

A-Ö  nivå

Kurser (112)

Startar på höstterminen -20

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Vård- och omsorgsadministration 3

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 1

Textil materiallära

Textil Innovation

Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper

Termisk energiåtervinning

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Svenska som andraspråk, 31-45 hp

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Socialrätt II

Smarta textilier översiktskurs

Skapande matematik

Retorik med didaktisk inriktning

Resursåtervinning

Psykologi – Grundkurs

Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv

Mönsterkonstruktion I

Modeskiss och illustration

Mikroekonomi

Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek

Livscykelanalys

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management

Ledarskap och hälsa i arbetslivet

Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion

IT Service Management

Introduktion till polymera material

Interkulturell kommunikation

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Färglära 2

Färglära

Fältstudie D

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Digitala texter

Cirkulär Textil

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I

Att skriva en vetenskaplig artikel

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Akutsjukvårdens funktion och organisation

Akutmedicin

Affärsjuridik I