Huvudmeny

Program och kurser

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sökresultat

Sortera på:

A-Ö  nivå

Program (71)

Startar på höstterminen -19

Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Barnmorskeutbildning

Bibliotekarie

Byggingenjör

Civilekonomprogrammet

Dataekonomutbildningen

Designteknikerutbildning

Ekonomutbildning

Energiingenjör

Event Management

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

IT-tekniker

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Magisterprogram i Textilt Management

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Magisterutbildning i informatik

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

Maskiningenjör - produktutveckling

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Masterprogram  i resursåtervinning

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i pedagogiskt arbete

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Masterutbildning i textilteknik

Modedesign

Organisations- och personalutvecklare i samhället

Polisprogrammet

Polisprogrammet

Sjuksköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Systemarkitekturutbildningen

Systemvetarutbildning

Tekniskt Basår

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textildesign

Textilekonomutbildning

Textilingenjörsutbildning

Webbredaktör, distansutbildning

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Startar på vårterminen -20

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Magisterprogram i litteraturpedagogik

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Sjuksköterskeutbildning

Kurser (146)

Startar på höstterminen -19

Affärsjuridik I

Akutmedicin

Akutsjukvårdens funktion och organisation

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation

Anestesiologi

Att skriva en vetenskaplig artikel

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård för äldre människor

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre Lean för Service och Tjänster

Bättre produktion

Bättre produktion

Bättre produktion

Bättre produktion

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Fältstudie D

Fältstudie E

Färglära

Färglära 2