Huvudmeny

Program och kurser

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sökresultat

Sortera på:

A-Ö  nivå

Program (69)

Startar på höstterminen -18

Barnmorskeutbildning

Bibliotekarie

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

Byggingenjör

Civilekonomprogrammet

Dataekonomutbildningen

Designteknikerutbildning

Ekonomutbildning

Energiingenjör

Event Management

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

IT-tekniker

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Modedesign

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Textildesign

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Magisterprogram i Textilt Management

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Magisterutbildning i informatik

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

Maskiningenjör - produktutveckling

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Masterprogram  i resursåtervinning

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i pedagogiskt arbete

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterutbildning i textilteknik

Modedesign

Organisations- och personalutvecklare i samhället

Sjuksköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Systemarkitekturutbildningen

Systemvetarutbildning

Tekniskt Basår

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textildesign

Textilekonomutbildning

Textilingenjörsutbildning

Webbredaktör

Webbredaktör, distansutbildning

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Startar på vårterminen -19

Bibliotekarie, distansutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Sjuksköterskeutbildning

Kurser (104)

Startar på höstterminen -18

Affärsjuridik I

Akutmedicin

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Ambulanssjukvård

Anestesiologi

Animering och multimedia för webben

Att skriva en vetenskaplig artikel

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Fältstudie D

Fältstudie E

Färglära

Handledningsutbildning, grund

Hälsa och ledarskap i arbetslivet

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mönsterkonstruktion I

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Prehospital akutsjukvård vid trauma

Studentdrivet projekt: utställning och performance

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Textil Innovation

Textil materiallära

Vetenskaplig publicering

Vård- och omsorgsadministration 1

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 3

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Startar på vårterminen -19

Akutmedicin

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Färglära

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Hälsa, livsstil och förändring hos individen

I patientens värld - med fokus på existensen

Management och revision i professionella organisationer

Människan med demens och multisjuklighet

Mönsterkonstruktion I