Program och kurser

Aktiva filter:

Hittade 11 program och 66 kurser som matchade filtreringen

Program (11)

Program Omfattning Studieort Termin
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
VT23
Förskollärarutbildning 210 hp
Skövde
VT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Skövde
VT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Skövde
VT23
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT23
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Polisprogrammet 120 hp
Borås, Distans
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Ortsoberoende
VT23

Program (11)

Program

Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Skövde
VT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
VT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23

Kurser (66)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
VT23
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Borås
VT23
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Arbetsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Cirkulär Textil 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Data Mining 7,5 hp
Borås
VT23
Datastrategier för organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Digitala texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 hp
Borås, Distans
VT23
Flervariabelanalys 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Färglära 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Färglära 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande fysik 9 hp
Borås
VT23
Grundläggande matematik 1 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande matematik 1 + 2 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande matematik 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Varberg
VT23
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Interaktionsdesign: Process och metod 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Juridisk översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Kommunikation i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Kunskap i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
VT23
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Marknadsföring i sociala medier: innehållsproduktion 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Maskininlärning och neurala nätverk 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Mode, prestige och konsumtionsmagi 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Mönsterkonstruktion I 7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Mönsterkonstruktion II 7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning 7,5 hp
Borås
VT23
Nätverk CCNA 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Offentlig upphandling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Programmera mera i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Projektledning 7,5 hp
Borås
VT23
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Rörlig media för sociala medier 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Skolbibliotekets funktion och uppdrag 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Smarta textilier översiktskurs 4 hp
Ortsoberoende
VT23
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Socialrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
VT23
Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Textil Innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Textil materiallära 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Textil översiktskurs - Trikåteknik 3 hp
Ortsoberoende
VT23
Textil översiktskurs - Väveriteknik 3 hp
Ortsoberoende
VT23
Textil översiktskurs – Fiber- och garnteknologi 3 hp
Ortsoberoende
VT23
Textil översiktskurs – Färgning och beredning 3 hp
Ortsoberoende
VT23
Textil översiktskurs – Sammanfogningstekniker 3 hp
Ortsoberoende
VT23
Textilier och deras kontexter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23

Kurser (66)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
9 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Varberg
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23