Program och kurser

Hittade 74 program och 164 kurser som matchade filtreringen

Program (74)

Program Omfattning Studieort Termin
Affärsutvecklarprogrammet Bygg 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
VT22
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
VT22
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
VT22
Bibliotekarie 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Byggingenjör 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Energiingenjör 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Event Management 180 hp
Varberg
Varberg
HT21
HT22
Förskollärarutbildning 210 hp
Varberg
Borås
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 210 hp
Borås
HT21
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp
Borås
Varberg
HT21
HT21
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Borås
Skövde
Borås
HT21
VT22
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Borås
Varberg
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT22
Kandidatprogram i Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT21
Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180 hp
Borås
HT21
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT22
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 hp
Ortsoberoende
VT22
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Maskiningenjör - Automation och AI 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Maskiningenjör - produktutveckling 180 hp
Borås
HT21
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster 120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT21
Masterutbildning i textilteknik 120 hp
Borås
HT22
Modedesign 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Polisprogrammet 120 hp
Borås, Distans
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 hp
Borås, Distans
HT21
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Systemarkitekturutbildningen 180 hp
Borås
HT21
Systemvetarutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Tekniskt Basår 60 fup
Borås
Borås
HT21
HT22
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 60 fup
Borås
Borås
HT21
HT22
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Textildesign 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Webbredaktör 180 hp
Borås
HT21
Webbredaktör, distansutbildning 180 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk 270 hp
Borås
HT21

Program (74)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
Varberg
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Varberg
Borås
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Varberg
HT21
HT21
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Skövde
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Varberg
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
270 hp
Borås
HT21

Kurser (164)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Affärsjuridik I 15 hp
Borås
HT21
Affärsjuridik II 15 hp
Borås
VT22
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Borås
VT22
Akutsjukvård 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Akutsjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
HT22
Ambulanssjukvård 7,5 hp
Borås
VT22
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Arbetsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Artificiell Intelligens för affärsledning 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II 7,5 hp
Borås
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III 7,5 hp
Borås
VT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker 60 fup
Borås
Borås
HT21
VT22
Bild för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT21
Business Intelligence 1 7,5 hp
Borås
HT21
Bättre Lean för Service och Tjänster 7,5 hp
Göteborg, Distans
Ronneby, Distans
Nässjö, Distans
Simrishamn, Distans
Vetlanda, Distans
Gislaved, Distans
Värnamo, Distans
Östhammar, Distans
Vimmerby, Distans
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
Cirkulär Textil 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Cybersäkerhet för uppkopplade enheter 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Data Mining 7,5 hp
Borås
VT22
Data science i praktiken: algoritmer för maskininlärning 5 hp
Ortsoberoende
HT21
Datadriven analys för konkurrensfördelar 3 hp
Ortsoberoende
HT21
Datastrategier för organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Datorstödd konstruktionsteknik 7,5 hp
Borås
VT22
Design för marknadsföring och kommunikation 15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
VT22
Design för sport- och outdoorkläder 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Det samtida barnbiblioteket 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Digital transformation – ett förändringsledningsperspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Digital transformation – ett helhetsperspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Digital transformation – ett strategiskt perspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Digital transformation – ett värdeperspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Digitala texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ekonomistyrning I 7,5 hp
Borås
VT22
Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 15 hp
Borås, Distans
HT21
Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 30 hp
Borås, Distans
HT21
Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
VT22
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15 hp
Borås
VT22
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 hp
Borås, Distans
VT22
Finansiell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Flervariabelanalys 7,5 hp
Borås
VT22
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Fältstudie E 30 hp
Ortsoberoende
HT21
Färglära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Färglära 2 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT21
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT22
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Grundläggande IT 7,5 hp
Borås
Alingsås, Distans
HT21
HT21
Grundläggande IT - Distans 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Grundläggande matematik 1 7,5 hp
Borås
VT22
Grundläggande matematik 1 + 2 15 hp
Borås
VT22
Grundläggande matematik 2 7,5 hp
Borås
VT22
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Grundläggande programmering i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Gränssnittsutveckling 7,5 hp
Borås
HT21
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT21
HT21
VT22
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
IKT ur ett inkluderande perspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Informationsprodukter och hållbar utveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Interkulturell kommunikation 7,5 hp
Borås
HT21
Internationell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Introduktion till digital innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Borås
VT22
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
IT Service Management 7,5 hp
Borås
HT21
Juridisk översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
VT22
Kommunikation i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Kommunikation, Ledarskap och Organisation 5 hp
Ortsoberoende
VT22
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Kunskap i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Borås
HT21
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Litteratursociologi, distans 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Livscykelanalys - distanskurs 5 hp
Ortsoberoende
HT21
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT21
Management och revision i professionella organisationer 7,5 hp
Borås
VT22
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Marknadskommunikation 7,5 hp
Borås
HT21
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT21
Mode-tech-värdekedjor: möjligheter och utmaningar med smarta kläder och kroppsnära teknik 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Modellering 7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
HT22
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Modeskiss och illustration 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Musik för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT21
Mönsterkonstruktion I 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Mönsterkonstruktion I 7,5 hp
Borås
HT21
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 hp
Borås
HT21
Offentlig upphandling 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Offentligrättslig översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Praktik för event managers 30 hp
Varberg
HT21
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Programmera mera i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Projektledning 7,5 hp
Borås
VT22
Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Psykologi – Grundkurs 30 hp
Borås, Distans
HT21
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Simulering som metod för lärande och forskning 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT21
Skapande matematik 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Skatterätt I 15 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Smarta textilier översiktskurs 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Socialrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Statistik I 7,5 hp
Borås
VT22
Statistik II 7,5 hp
Borås
VT22
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II 7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II 30 hp
Borås
HT21
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Svenska som andraspråk, 31-45 hp 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Svenska som andraspråk, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT22
Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Tekniker för webbdesign 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Textil Innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Textil materiallära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Textila konstruktioner för kompositmaterial 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Textilier och deras kontexter 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT21
Undervisning i förskola 7,5 hp
Borås
HT21
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 hp
Borås
Borås, Distans
HT21
HT22
Utvecklingsarbete i bibliotek 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering 15 hp
Borås
HT21
Vetenskaplig publicering 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Vård- och omsorgsadministration 1 30 hp
Ortsoberoende
HT21
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT21
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Borås, Distans
HT21
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Borås, Distans
HT21
Ölbryggning och fermentering 5 hp
Ortsoberoende
VT22

Kurser (164)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Göteborg, Distans
Ronneby, Distans
Nässjö, Distans
Simrishamn, Distans
Vetlanda, Distans
Gislaved, Distans
Värnamo, Distans
Östhammar, Distans
Vimmerby, Distans
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Alingsås, Distans
HT21
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT21
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Varberg
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT22